•  
  • Poruchová služba: 800 292 300
  • 24 hodin denně
  •  
  • Call centrum : 800 292 400
  • V pracovní dny 7:30 - 20:00Úvod


Vážení zákazníci,

na následujících záložkách Vyjádření a GIS (geografický informační systém), získáte podrobné informace k podávání žádostí o vyjádření, žádostí o digitální data v elektronické podobě, o způsobech doručení žádostí, potřebných přílohách k žádostem, vzorově vyplněné žádosti a další informace týkající se procesu vyjádření a GIS.
Pro podání žádosti o vyjádření a digitální data klikněte na tlačítko Podání žádosti fyzická osoba, případně Podání žádosti firma. Pro zjištění stavu Vaší žádosti klikněte na tlačítko Zjistit stav žádosti.

Oddělení vyjadřování

Na oddělení vyjadřování se zpracovávají veškeré podané žádosti o vyjádření ke stavbám naší společnosti, ale také ke stavbám jiných investorů, k územně plánovacím dokumentacím a dalším žádostem, jejichž záměry se mohou dotýkat zájmů SmVaK Ostrava a.s.. Na oddělení vyjadřování se dozvíte informace o poloze sítí v majetku případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. a další údaje, které jsou nezbytné pro projektovou činnost jako například:
  • podmínky ochranných pásem vodovodů a kanalizací,
  • tlakové poměry ve vodovodní síti,
  • hloubky kanalizací
  • podmínky pro napojení na vodovody a kanalizace
Na oddělení vyjadřování jsou vyhrazeny následující dny pro styk se zákazníky, kde je možné konzultovat konkrétní problémy, či žádosti o vyjádření, vydaná stanoviska a podobně.
Pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
V případě, že požadujete informaci pouze k existenci sítí (bez požadavku o napojení na vodovod, kanalizaci, nebo bez záměru realizovat prodloužení vodovodu, kanalizace) bude Vaše žádost zařazena do systému automaticky zpracovaných požadavků - vyjádření Vám bude zasláno v den podání žádosti. Pro osobní podání žádosti o vyjádření jsou určena zákaznická centra, jejichž adresy naleznete zde.

Oddělení GIS

V geografickém informačním systému (dále jen GIS) jsou vedeny informace o vodovodní a kanalizační stokové sítí, o elektro-kabelech a sdělovacích kabelech v majetku nebo provozování společnosti a dále také geodeticky měřená polohopisná data povrchové situace.

Podat novou žádost


Pro podání žádosti
použijte Internet Explorer.

Použitý je
UNKNOWN
 

Stav podané žádosti

Zjistit stav