•  
 • Poruchová služba:800 292 300
 • 24 hodin denně
 •  
 • Zákaznická linka:800 292 400
 • V pracovní dny 7:30 - 20:00
Úvod


Vážení zákazníci,

v záložkách Vyjádření a GIS (Geografický informační systém) získáte podrobné informace k podávání žádostí o vyjádření, žádostí o digitální data v elektronické podobě, o způsobech doručení žádostí, potřebných přílohách, vzorově vyplněné žádosti a další informace týkající se procesu vyjádření a GIS.
Pro podání žádosti o vyjádření a digitální data klikněte na Podání žádosti fyzická osoba, případně Podání žádosti firma. Pro zjištění stavu Vaší žádosti klikněte na Zjistit stav žádosti.

Oddělení vyjadřování

Na oddělení vyjadřování se zpracovávají veškeré podané žádosti o vyjádření ke stavbám SmVaK Ostrava, ale také ke stavbám jiných investorů, k územně plánovacím dokumentacím a dalším žádostem, jejichž záměry se mohou dotýkat zájmů naší společnosti. Na oddělení vyjadřování se dozvíte informace o poloze sítí v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a další údaje, které jsou nezbytné pro projektovou činnost.


Jde například o:
 • - Podmínky ochranných pásem vodovodů a kanalizací,
 • - Tlakové poměry ve vodovodní síti,
 • - Hloubky kanalizací,
 • - Podmínky pro napojení na vodovody a kanalizace.
 • Na oddělení vyjadřování jsou vyhrazeny dny pro kontakt se zákazníky, kdy je možné konzultovat konkrétní problémy, pondělí a středa v čase 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
  V případě, že požadujete informaci pouze k existenci sítí bez požadavku o napojení na vodovod, kanalizaci, nebo bez záměru realizovat prodloužení vodovodu, případně kanalizace bude Vaše žádost zařazena do systému automaticky zpracovaných požadavků. Pro osobní podání žádosti o vyjádření jsou určena zákaznická centra SmVaK Ostrava, jejichž adresy naleznete zde zde.

  Oddělení GIS

  V geografickém informačním systému (dále jen GIS) jsou zahrnuty informace o vodovodních a kanalizačních sítích, o elektro-kabelech a sdělovacích kabelech v majetku nebo provozování společnosti a také geodeticky měřená polohopisná data povrchové situace.


  Informace o ochraně osobních údajů:

  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. tímto informuje Zákazníka v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679), že pro účely vydání vyjádření ke stavebnímu záměru a pro zajištění efektivní komunikace v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené v této žádosti o vyjádření. Zákazník tímto bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je nezbytným požadavkem k vyřízení této žádosti o vyjádření. Osobní údaje Zákazníka, případně jím uvedených zúčastněných osob, jsou zpracovávané zejména po celou dobu platnosti povolení stavby, pro kterou bylo předmětné vyjádření vydáno a v případě staveb vodohospodářského charakteru včetně přípojek, po celou dobu životnosti těchto staveb. Více informací o zpracování osobních údajů SmVaK Ostrava a.s. a o možnostech uplatnění jednotlivých práv subjektu údajů je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na internetové adrese: www.smvak.cz.