•  
 • Poruchová služba:800 292 300
 • 24 hodin denně
 •  
 • Zákaznická linka:800 292 400
 • V pracovní dny 7:30 - 20:00


Jak podat žádost o digitální data


Žádost o digitální výstup nebo grafická data z GIS SmVaK Ostrava a.s. lze podat
 • Pro podání žádosti o vyjádření a digitální data klikněte na Podat novou žádost. Data je možné připravit ve formátu MicroStation (*.dgn).

 • V případě výpadku online aplikace lze žádost dodat
  • Elektronicky - e-mailem odesláním na gis@smvak.cz,
  • Písemně - poštou na adresu 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,
  • Osobně - na kterémkoliv ze zákaznických center (Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Opava a Nový Jičín), jejichž adresy naleznete zde.

Jaké jsou nezbytné podklady?
Aby bylo možné připravit digitální data, je nezbytné, aby žádost obsahovala následující podklady:
 • V případě zadání žádosti pomocí webové aplikace je nezbytně nutné řádně zadat polygon zájmové oblasti,
 • V případě dodání žádosti jiným způsobem je nezbytně nutná řádně vyplněná a podepsaná žádost o vyjádření k existenci sítí (součástí je i zaslání digitálních dat) a situace s vyznačením zájmového území (přednostně v digitálním formátu dgn).

Kde získáte podrobnější informace?
V kterémkoliv zákaznickém centru SmVaK Ostrava nebo na emailu gis@smvak.cz.

Jaký je termín dodání dat?
Žádost bude vyřízena do třiceti dní ode dne jejího přijetí.

Jaká je cena za poskytnutí dat?
Digitální data s informacemi o průběhu sítí SmVaK Ostrava jsou zasílána elektronickou poštou bezplatně. Předání dat na CD nosiči nebo data polohopisu (polohy budov, komunikací, plotů atd.) jsou zpoplatněna dle platného ceníku, který naleznete zde.