•  
  • Poruchová služba:800 292 300
  • 24 hodin denně
  •  
  • Zákaznická linka:800 292 400
  • V pracovní dny 7:30 - 20:00
Úvod


Vážení zákazníci,
v záložkách Vyjádření a GIS (Geografický informační systém) získáte podrobné informace k podávání žádostí o vyjádření, žádostí o digitální data v elektronické podobě, o způsobech doručení žádostí, potřebných přílohách, vzorově vyplněné žádosti a další informace týkající se procesu vyjádření a GIS.
Pro podání žádosti o vyjádření a digitální data klikněte na Podat novou žádost. Pro zjištění stavu Vaší žádosti klikněte na Zjistit stav podané žádosti.

Oddělení vyjadřování
Na oddělení vyjadřování se zpracovávají veškeré podané žádosti o vyjádření ke stavbám SmVaK Ostrava, ale také ke stavbám jiných investorů, k územně plánovacím dokumentacím a dalším žádostem, jejichž záměry se mohou dotýkat zájmů naší společnosti. Na oddělení vyjadřování se dozvíte informace o poloze sítí v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a další údaje, které jsou nezbytné pro projektovou činnost.

Jde například o:
  • Podmínky ochranných pásem vodovodů a kanalizací,
  • Tlakové poměry ve vodovodní síti,
  • Hloubky kanalizací,
  • Podmínky pro napojení na vodovody a kanalizace.

Na oddělení vyjadřování se sídlem na správě společnosti jsou vyhrazeny pro kontakt se zákazníky, kdy je možné konzultovat konkrétní problémy, pondělí a středa v čase 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00.

V případě, že požadujete informaci pouze k existenci sítí bez požadavku o napojení na vodovod, kanalizaci, nebo bez záměru realizovat prodloužení vodovodu, případně kanalizace bude Vaše žádost zařazena do systému automaticky zpracovaných požadavků. Pro osobní podání žádosti o vyjádření jsou určena zákaznická centra SmVaK Ostrava, jejichž adresy naleznete zde.

Oddělení GIS
V geografickém informačním systému (dále jen GIS) jsou zahrnuty informace o vodovodních a kanalizačních sítích, elektro-kabelech a sdělovacích kabelech v majetku nebo provozování společnosti a také geodeticky měřená polohopisná data povrchové situace.

Informace o ochraně osobních údajů:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. tímto informují Zákazníka v souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679), že pro účely vydání vyjádření ke stavebnímu záměru a pro zajištění efektivní komunikace v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené v této žádosti o vyjádření. Zákazník tímto bere na vědomí, že zpracování osobních údajů je nezbytným požadavkem k vyřízení této žádosti o vyjádření. Osobní údaje Zákazníka, případně jím uvedených zúčastněných osob, jsou zpracovávané zejména po celou dobu platnosti povolení stavby, pro kterou bylo předmětné vyjádření vydáno a v případě staveb vodohospodářského charakteru včetně přípojek, po celou dobu životnosti těchto staveb. Více informací o zpracování osobních údajů SmVaK Ostrava a.s. a o možnostech uplatnění jednotlivých práv subjektu údajů je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na www.smvak.cz.